FUTURE OF VITALITY
AND WEALTH

ภาพรวมของโครงการ

AIA East Gateway ตึกออฟฟิศโครงการใหม่จาก AIA กับการออกแบบที่ทันสมัยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเน้นความสะดวกสบาย เพื่อให้เหมาะกับ Lifestyle ของคนยุคใหม่

  • ดีไซน์ทันสมัย

    คำนึงถึงความสำคัญของพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ใช้สอยของอาคาร เพื่อให้ทุกฟังก์ชันการใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    ออกแบบให้โครงการไม่เป็นเพียงแต่สถานที่ทำงานแต่เป็นที่ที่ผู้ใช้อาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมบรรยากาศร่มรื่น

  • สะดวกสบายเข้าถึงไลฟ์สไตล์

    ง่ายต่อการเข้าถึงโครงการด้วยระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลายและรองรับการเชื่อมต่อทุกเทคโนโลยีคัดสรรร้านค้า เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

ความคืบหน้าของโครงการ

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ร้านค้าปลีก

Call 02-119-1500